مجمع منتظران بقیة الله شهرستان اسکو

مداحی کربلایی مهدی عابدینی شهادت حضرت ابوالفضل


+ نوشته شده در جمعه پانزدهم دی 1391 ساعت 23:58 توسط مجتبی فریدی اسکویی |


مداحی کربلایی مهدی عابدینی روضه راه شام


+ نوشته شده در جمعه پانزدهم دی 1391 ساعت 23:46 توسط مجتبی فریدی اسکویی |


مداحی کربلایی مهدی عابدینی شهادت حضرت زهرا


+ نوشته شده در جمعه پانزدهم دی 1391 ساعت 23:39 توسط مجتبی فریدی اسکویی |


+ نوشته شده در جمعه پانزدهم دی 1391 ساعت 18:9 توسط مجتبی فریدی اسکویی |